Hvad er partnervold?

Partnervold er voldelige handlinger, der gentager sig, og bliver udført af én, man er eller har været i et parforhold med.

Volden starter som regel i det små og bliver værre med tiden. Partnervold stopper kun sjældent af sig selv.

Der er forskellige typer af vold:

  • Fysisk vold er den form for vold, de fleste opfatter som rigtig vold, fordi den påfører offeret fysisk smerte og ofte efterlader synlige spor.

  • Psykisk vold er ofte mere skjult end fysisk vold og kan fx være stærk jalousi, trusler, kontrol og isolation af offeret.

  • Seksuel vold er at tvinge en anden til uønskede seksuelle handlinger.

  • Materiel og økonomisk vold er at ødelægge en andens ejendele og forhindre adgang til penge, mad og andre livsnødvendigheder for at straffe eller kontrollere.

  • Stalking/forfølgelse er at chikanere en anden gennem en gentagen uønsket og påtrængende kontakt.

Næsten alle, der er udsat for partnervold, er udsat for flere typer vold på samme tid.