Til Kriminalforsorgen

Information til Kriminalforsorgen om anstaltsanbragte mv.

Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb skal bygge på brugerens frivillige deltagelse.

Anstaltsanbragte borgere og borgere under Kriminalforsorgens tilsyn kan benytte tilbuddet efter de almindelige vilkår og visitationskriterier.

Kriminalforsorgen kan oplyse om tilbuddet, men ikke foretage egentlig visitation dertil.

Kriminalforsorgen må være  behjælpelig med ledsagelse, kørsel og lignende, når anstaltsanbragte bliver visiteret til Alliaq.