Til kommuner

Information til kommuner om brugere mellem 15-17 år.

Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb skal bygge på brugerens frivillige deltagelse.

Kommunen kan oplyse unge mellem 15-17 år om tilbuddet og foreslå dem at gøre brug af det. Kommunen skal indhente samtykkeerklæring både fra den unge og fra forældremyndighedsindehaveren og informere den psykologfaglige koordinator.

Unge mellem 15-17 år visiteres efter gældende visitationskriterier.