Visitation

Visitationskriterier, vilkår, rammer og eksklusionsårsager.

Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb må bygge på brugerens frivillige deltagelse.

Visitationskriterier

 • Behandling ydes ikke til personer med svære misbrugsproblemer.
 • Behandling ydes ikke til personer, som benytter medicin, der nedsætter det kognitive funktionsniveau markant.
 • Personer, der ønsker behandling, må besidde kognitive evner til at deltage aktivt i behandlingen.
 • Personer, der ønsker behandling, må udvise en rimelig erkendelse af- og ansvar for sine voldshandlinger.
 • Personer, der ønsker behandling, må demonstrere en rimelig motivation for at deltage i behandlingen.
 • Familier med børn bliver som udgangspunkt givet særlig prioritet.
Vilkår
 • Alliaq er et tilbud både til kvinder og mænd.
 • Behandling kan ydes til personer, som er under tilsyn fra Kriminalforsorgen eller anstaltsanbragte. Læs mere her: Til Kriminalforsorgen.
 • Brugere af tilbuddet skal være minimum 15 år. Brugere under 18 år skal have samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver. Læs mere her: Til kommuner.
 • Brugere skal på psykologens opfordring give behandlingstilbuddet tilladelse til at kontakte en eventuel partner.
Eksklusionsårsager

  Brugere kan blive ekskluderet fra tilbuddet, hvis de:
 • Fortsætter med at udøve vold mod deres partner eller ex-partner.
 • Udøver vold mod behandleren.
 • Demonstrerer mangel på motivation og samarbejde.
 • Ikke møder op til konsultationer mere en 2 gange i træk.
 • Melder afbud til konsultationer mere end 2 gange i træk.