Behandling

Vores tilbud består i psykologsamtaler til både mænd og kvinder

Samtalerne bliver tilpasset, så de kan matche med dine problemer og behov. I de indledende samtaler er der fokus på at stoppe volden. Derudover vil samtalerne have fokus på, hvad det er, der sker i dig, når du bliver grebet af vrede og skader dine nærmeste, og hvordan du lærer at håndtere vrede og konflikter uden at bruge vold.

Forløbet er individuelt og tager som udgangspunkt 8 timer.

Forløbet inkluderer også et tilbud om 2 timers samtale til din eventuelle partner.

Du skal være minimum 15 år for at komme i behandling. Er du under 18 år skal du henvises af kommunen, og dine forældre give skriftligt samtykke.

Når det fagligt og praktisk er muligt, kan Alliaq tilbyde behandling over Skype eller lignende. Udgifter til internet betales som udgangspunkt af brugeren selv.

Alliaq kan i rimeligt omfang medvirke til at finde en praktisk internetløsning med en kommune eller Sundhedsvæsenet.