Etiske principper

Alliaq baserer sit arbejde på nordiske psykologers fælles etiske principper.

  • Respekt for brugernes rettigheder og værdighed
  • Kompetence
  • Ansvar
  • Integritet
Principperne omhandler blandt andet fortrolighed og respekt for menneskers rettigheder og værdighed. Psykologen bestræber sig på at opretholde et højt fagligt niveau og være bevidst om sine egne faglige og menneskelige stærke og svage sider.

Yderligere er psykologen opmærksom på det professionelle ansvar, han/hun har for sine klienter samt den organisation og det samfund, som han/hun lever og arbejder i. Psykologen optræder ærligt, upartisk og respektfuldt.

En fyldigere beskrivelse af etiske principper for nordiske psykologer kan bl.a. findes på Dansk Psykologforenings hjemmeside: www.dp.dk